امروز جمعه پنجم اردیبهشت ماه  1393 خورشیدی ، مصادف با بیست و پنجم جمادی الثانی 1435 هجری
 
پیوندها / آدرس وب سایتهای ادارات کل اوقاف و امور خیریه استانهای کشور    

 

آدرس وب سایت هایادارات کل اوقاف و امور خیریه استانهای کشور

 

اسامی استانها

آدرس سایت استانها

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز

http://alborz.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل

http://ardebil.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان چهارمحال بختیاری

http://bakhtiari.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر

http://booshehr.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کهکیلویه و بویراحمد

http://boyerahmad.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

http://esfahan.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس

http://fars.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی

http://gharbi.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گیلان

http://gilan.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان

http://golestan.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان

http://hamedan.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان هرمزگان

http://hormozgan.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایلام

http://ilam.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان

http://kerman.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه

http://kermanshah.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی

http://khorasanj.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان شمالی

http://khorasansh.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان

http://khuz.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان

http://kordestan.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان

http://lorestan.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی

http://markazi.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران

http://mazandaran.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین

http://qazvin.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم

http://qom.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی

http://razavi.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان

http://semnan.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سیستان و بلوچستان

http://sistan.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران

http://tehran.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد

http://yazd.awqaf.ir/

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان

http://zanjan.awqaf.ir/

 

 

منوی سایت  
پیوندهای ویژه  
 
در وقف فضیلت بسیار و پاداش بیشمار وجود دارد.  این وب سایت برگ سبزی است روییده از چشمه پاک نیات زیبا و با برکتی که تحت عنوان وقف جاری می باشد